Op dinsdag 26 september 2023 tussen 20:00 en 22:00 voeren wij onderhoud uit op onze Radius servers. We verwachten minimale impact. Mogelijk is een onderbreking van enkele seconden waarneembaar wanneer een router op dat specifieke moment probeert in te loggen.

Op 2 september 2023 tussen 22:00 en 22:30 voeren wij onderhoud uit aan Radius. We verwachten minimale impact. Tijdens het onderhoud is het kort mogelijk dat authenticatie niet lukt. Bestaande sessies ondervinden geen impact.