Aankondiging werkzaamheden / storingen

Van tijd tot tijd wordt er onderhoud uitgevoerd aan onze netwerken en diensten. Meestal hebben deze werkzaamheden geen gevolgen voor de continuïteit van de dienstverlening, maar soms ook wel. Het standaard onderhoudsvenster is op zondag tussen 01.00 uur en 05.00 uur. Alle reguliere werkzaamheden aan ons netwerk vinden plaats binnen dit onderhoudsvenster.

Pocos doet er alles aan om het aantal verstoringen in de dienstverlening tot een minimum te beperken. Mocht er zich onverhoopt toch een storing voordoen, dan wordt dat op deze website kenbaar gemaakt.